SSANG GEUM Mława
Najlepsza Jakość! Najlepsza Firma!

Produkcja opakowań styropianowych

Główną dziedzina naszej firmy jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, głównie z polistyrenu EPS (styropianu) i polipropylenu EPP.

Produkcja wyrobów polega na wypełnieniu metalowej formy ustabilizowanym granulatem uprzednio spienionego polistyrenu lub polipropylenu i doprowadzeniu gorącej pary wodnej. Uplastycznione w ten sposób granulki tworzywa ulegają w miejscu styku spieczeniu, tworząc zwartą kształtkę zgodną z kształtem formy.

Polistyren do spieniania (EPS) posiada doskonałe własności termoizolacyjne, wysoką odporność na ściskanie, wysoką odporność na wilgoć oraz z uwagi na małą gęstość – niską wagę. EPS jest chemicznie i biologicznie obojętny oraz bezwonny. Nie stanowi pożywki dla rozwoju mikroorganizmów, wydłużając okres świeżości przechowywanych produktów spożywczych. EPS spełnia wysokie normy ekologiczne i podlega procesom recyclingu (ponownego przetworzenia).

Polipropylen do spieniania (EPP) posiada wysoką zdolność pochłaniania energii, dobrą odporność na działanie naprężeń statycznych i dynamicznych oraz odporność na działanie czynników chemicznych. Nasze opakowania stosowane są przede wszystkim do zabezpieczania produktów przed uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mogą nastąpić w trakcie transportu lub magazynowania. Ponadto wykonujemy termoopakowania do transportu artykułów spożywczych, które gwarantują stałą temperaturę przechowywania i transportu.

Głównym naszym klientem jest firma LG Electronics, dla której produkujemy opakowania dla monitorów i odbiorników TV – LCD i PDP.

Nasze wyroby znajdują zastosowanie m.in. do pakowania:

  • sprzętu RTV,
  • urządzeń AGD,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • sprzętu komputerowego,
  • wyrobów szklanych i porcelanowych,
  • akcesoriów meblowych.

Wszystkie nasze wyroby są wytwarzane z atestowanych surowców o najlepszej jakości oraz posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Oferujemy współpracę w zakresie wykonania dowolnych kształtek wraz z wykonaniem formy.